Belangrijke info aangaande workshops van April en Mei

Op 23 maart heeft de overheid aangegeven de maatregelen om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, nog verder aan te scherpen. Waaronder het verbod op evenementen tot 1 juni 2020. Dit zorgt voor wat onduidelijkheid, ook ten aanzien van de workshops.

Gaan de geplande workshops van April en Mei wel of niet door??


Over het al of niet doorgaan van de workshops kan ik helaas nog geen definitief uitsluitsel geven. 
De Vuurmeester is formeel een horecaonderneming en voor horecaondernemingen geldt op dit moment nog dat alle activiteiten gestaakt moeten worden tot 6 april

Ik ga er echter vanuit dat deze maatregel verlengd zal gaan worden.  Tot welke datum dat dan zal zijn is niet duidelijk. 
Ik blijf de situatie nauwlettend volgen. 


Mocht het zo zijn dat de geplande workshops niet door kunnen gaan, is het de bedoeling om deze te verplaatsen naar 6 juni of 4 juli, mits de omstandigheden en regelgeving dat toelaten. 
Voor degenen die op de nieuwe data niet kunnen, is het mogelijk om bijvoorbeeld door middel van een cadeaubon voor een andere workshop in te schrijven. Of, voor wie dat liever heeft, het inschrijfgeld terug te boeken. 

Mocht je ervoor kiezen om toch de inschrijving te annuleren, dan heb ik daar alle begrip voor en hoop dat we elkaar op een later tijdstip alsnog treffen. Laat mij het dan weten via info@devuurmeester.nl